Info STEBIS Al-Ulum Terpadu
Thursday, 30 May 2024
  • Selamat Datang di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu

Kelas / Jurusan: Prodi Ekonomi Syariah

Materi Dan Tugas Untuk Siswa

Halaman ini berisi semua materi dan tugas yang diberikan oleh guru kepada para siswa. Materi terbagi berdasarkan pada kategori Kelas / Jurusan dan difilter lagi berdasarkan pada jenis mata pelajaran yang ada disekolah.
Statistik : 33 Materi berisi 36 Soal Pertanyaan
2
SOAL

Fiqh Muamalah

Pemisahan ini dianggap penting karena objek pembahasan setiap rumpunya sangat berbeda. Kajian dalam satu bidang tidak bersinggungan dengan bidang yang lain. Fikih munākahāt atau pernikahan hampir tidak bersinggungan dengan fikih siyāsah atau politik. Begitu juga fikih jināyah hanya mempunyai korelasi yang sangat sedikit dengan mu’āmalah mālīyah. Wajar bila mu’āmalah mālīyah atau transaksi keuangan berdiri sendiri tanpa harus bersinggungan dengan fikih..
Dibuat : 27 February 2023 04:56
oleh Suhadi Hasan
3
SOAL

Konsep Dasar Ekonometrika

konsep dasar ekonometrika
Dibuat : 7 March 2023 18:24
oleh Sri Maharani
SOAL

Tugas Membuat Makalah

Silakan klik teks biru dibawah ini untuk melihat daftar kelompok untuk mengerjakan makalah : DAFTAR KELOMPOK MEMBUAT TUGAS MAKALAH
Dibuat : 14 March 2023 06:31
oleh M. Rofiqi Purba
SOAL

Pokok Bahasan Ekonometrika

pokok bahasan ekonometrika
Dibuat : 14 March 2023 16:23
oleh Sri Maharani
SOAL

Pokok Bahasan Ekonometrika

pokok bahasan ekonometrika
Dibuat : 14 March 2023 16:26
oleh Sri Maharani
SOAL

Pokok Bahasan Ekonometrika

pokok bahasan ekonometrika
Dibuat : 14 March 2023 16:29
oleh Sri Maharani
SOAL

Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah (1)

1. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW
Dibuat : 20 March 2023 00:19
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Peradaban dan Perekonomian Islam Pada Masa Rasullah II

2. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SUMBER PENDAPATAN NEGARA Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, dapat juga berupa..
Dibuat : 20 March 2023 00:26
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin ( Abu Bakar )

3. Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar) Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun (khatami al-anbiya’ wa al-mursalin), tetapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pimpinan kaum muslimin mesti segera ada gantinya. Orang itulah yang dinamakan “Khalifah” artinya yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin (pimpinan komunitas Islam) dalam memberikan petunjuk ke jalan yang..
Dibuat : 20 March 2023 00:40
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin ( Umar bin Khattab)

4. Peradaban dan Pemikiran Eonomi Umar Bin Khattab
Dibuat : 29 April 2023 20:52
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Spesifikasi Model Konsumsi

 
Dibuat : 3 May 2023 12:17
oleh Sri Maharani
SOAL

Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin ( Ustman bin Affan)

5. Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Ustman Bin Affan
Dibuat : 8 May 2023 01:44
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin ( Ali bin Abu Thalib )

6. Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Ali Bin Abu Thalib
Dibuat : 8 May 2023 01:51
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

variabel Dummy atau Variabel Binary

Dibuat : 10 May 2023 11:36
oleh Sri Maharani
SOAL

KUIS

KUIS
Dibuat : 14 May 2023 18:53
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Stasioneritas

Dibuat : 25 May 2023 02:08
oleh Sri Maharani
SOAL

Stasioneritas

Dibuat : 25 May 2023 02:11
oleh Sri Maharani
SOAL

Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE 1
Dibuat : 5 June 2023 09:46
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Kontegrasi dan Estimasi Error Corretion Model (ECM)

Dibuat : 6 June 2023 01:24
oleh Sri Maharani
SOAL

Model Vektor Autoregression (VAR)

Dibuat : 7 June 2023 17:02
oleh Sri Maharani
SOAL

Model Vektor Autoregression (VAR)

Dibuat : 7 June 2023 17:06
oleh Sri Maharani
SOAL

Metode Forcasting

Dibuat : 19 June 2023 17:43
oleh Sri Maharani
SOAL

Pemikiran Ekonomi Islam Periode 2

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE 2
Dibuat : 3 July 2023 01:26
oleh Mirza Astia Amri
SOAL

Pemikiran Ekonomi Islam Periode 3

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE 3
Dibuat : 3 July 2023 01:27
oleh Mirza Astia Amri